STREFA DLA PRACOWNIKA

PLIKI DO POBRANIA

OGÓLNE

1. Oświadczenie pracownika o zwolnieniu z podatku
2. Identyfikator podatkowy (dla osób prowadzących działalność gospodarczą)
3. Wniosek o wsparcie rozwoju zawodowego pracownika
4. Oferta szkoleniowa - WARSZTATY KARNAWAŁOWE

5. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do wieku 8 lat - DODATKOWY URLOP OPIEKUŃCZY

PPK

1. Pracownicze Plany Kapitałowe - szczegóły i przykład

2. Deklaracja rezygnacji z PPK
3. Deklaracja dokonywania wpłat do PPK  55 +

UMOWA ZLECENIE

1. Umowa zlecenie, potwierdzenie wykonania zlecenia
2. Oświadczenie do kontraktu cywilnoprawnego
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Zgoda RODO

UMOWA O DZIEŁO

1. Umowa o dzieło, rachunek, opis prac objętych prawami autorskimi
2. Oświadczenie do kontraktu cywilnoprawnego
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Zgoda RODO

DELEGACJE

1. Delegacja jednorazowa
2. Delegacja zbiorcza
3. Oświadczenie o wydatkach (w przypadku zagubienia biletów)
4. Umowa użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych

 

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl