STREFA DLA PRACOWNIKA

PLIKI DO POBRANIA

OGÓLNE

1. Oświadczenie pracownika o zwolnieniu z podatku
2. Identyfikator podatkowy (dla osób prowadzących działalność gospodarczą)
3. Wniosek o wsparcie rozwoju zawodowego pracownika
4. Oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka (art. 188)

5. Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

6. Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej wirusem

PPK

1. Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK 
2. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób 55+
3. Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK
4. Deklaracja rezygnacji z PPK
5. Oświadczenie o braku zgody na wypłatę transferową
6. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
7. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

UMOWA ZLECENIE

1. Umowa zlecenie, potwierdzenie wykonania zlecenia
2. Oświadczenie do kontraktu cywilnoprawnego
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Zgoda RODO

UMOWA O DZIEŁO

1. Umowa o dzieło, rachunek, opis prac objętych prawami autorskimi
2. Oświadczenie do kontraktu cywilnoprawnego
3. Klauzula informacyjna RODO
4. Zgoda RODO

DELEGACJE

1. Delegacja jednorazowa
2. Delegacja zbiorcza
3. Oświadczenie o wydatkach (w przypadku zagubienia biletów)

4. Umowa użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych

5. Rozliczenie diety zagranicznej

 

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl
Siedziba Działu Personalnego: ul. Obrońców Bydgoszczy 1, II piętro.