STREFA DLA PRACOWNIKA

O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. PPK polegają na utworzeniu indywidualnych rachunków dla tych osób, które będą oszczędzać w PPK. Rachunki PPK będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracodawców i pracowników oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi ze strony państwa. 

Szczegółowe informacje: PORADNIK PRACOWNIKA

Przypominamy Państwu o możliwości dokonania wyboru w sprawie swojego uczestnictwa w PPK*:

a) jeśli jesteś w przedziale wiekowym od 18 do ukończenia 55 lat i:
chcesz pozostać w Programie PPK - nie musisz robić nic;
nie chcesz przystąpić do Programu PPK:
- wypełnij Deklarację rezygnacji z PPK dostępną poniżej,
- dostarcz wypełnioną deklarację (osobiście lub listownie) do Działu Personalnego Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz,

b) jeśli jesteś w przedziale wiekowym od 55 do ukończenia 70 lat i:
chcesz przystąpić do Programu PPK:
- wypełnij Deklarację Dokonywania Wpłat do PPK dostępną poniżej,
- dostarcz wypełnioną deklarację (osobiście lub listownie) do Działu Personalnego Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz;
nie chcesz przystąpić do Programu PPK - nie musisz robić nic.

*Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów zlecenie i innych cywilnoprawnych, od których odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

Obowiązkowe składki na PPK opłacane są zarówno przez pracownika (2% od wynagrodzenia) jak i przez pracodawcę (1,5% od wynagrodzenia). Szczegóły i przykład wyliczenia znajdują się >tutaj<

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl
Siedziba Działu Personalnego: ul. Obrońców Bydgoszczy 1, II piętro.