STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY / BYDGOSZCZ
Numer referencyjny: 73/WSP/BYD/07/2021
Data ważności oferty: 25.01.2022.

Przedszkole Akademickie „Uniwersytet Dziecięcy” WSG poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • włączanie dziecka do aktywności podczas zajęć dydaktycznych oraz tworzenia relacji społecznych;
 • zapewnienie  dzieciom z niepełnosprawnościami możliwości realizowania  swoich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • wspierania dziecka z niepełnosprawnością w sytuacjach dla niego trudnych;
 • pomoc dziecku podczas zajęć dydaktycznych oraz w sytuacjach dnia codziennego;
 • współpraca z nauczycielem w procesie integracyjnym grupy;
 • współpraca z wychowawcą w zakresie prac edukacyjnych i wychowawczych grupy;
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od kandydatów oczekujemy:  

 • dyplomu ukończenia przynajmniej studiów licencjackich z zakresu pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej lub pedagogiki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, pedagogiki opiekuńczej z przygotowaniem pedagogicznym;
 • dyplomu ukończenia studiów lub studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki;
 • dokumentów potwierdzających ukończone kursy, warsztaty, szkolenia w zakresie terapii dziecka niepełnosprawnego.

Oferujemy:  

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • bogaty systemem benefitów pracowniczych m.in. zniżki i coroczne bony pracownicze na usługi WSG np.: Studia Podyplomowe, Kursy i Szkolenia, Półkolonie dla Dzieci, Przedszkole Akademickie, Żłobek, Revital, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, usługi Print & Design i Akademickie Centrum Medyczne i in.
 • zniżki na ofertę WSG dla pracowników i ich rodzin,
 • możliwość wsparcia rozwoju zawodowego,
 • pracę w przyjaznej atmosferze. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej:  CV, list motywacyjny, oraz  wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydata z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl.

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl
Siedziba Działu Personalnego: ul. Obrońców Bydgoszczy 1, II piętro.