STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

PSYCHOLOG W PRZEDSZKOLU / INOWROCŁAW
Numer referencyjny: 109/INO/04/2022
Data ważności oferty: 30.06.2022.

Przedszkole Akademickie Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu, którego misją jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, prowadzi rekrutację na stanowisko:

PSYCHOLOG

Miejsce pracy: Inowrocław

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • diagnozowanie i obserwację sytuacji wychowawczych w przedszkolu;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Od kandydatów/ek oczekujemy:  

 • ukończonych studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom;
 • przygotowania pedagogicznego;
 • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Oferujemy:  

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu;
 • pracę w przyjaznej i wspierającej atmosferze, sprzyjającej rozwojowi osobistemu;
 • bogaty system benefitów pracowniczych m.in. zniżki usługi WSG np. Studia Podyplomowe, Kursy i Szkolenia, Półkolonie dla Dzieci, Przedszkole Akademickie, Żłobek, Revital, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, usługi Print & Design, Akademickiego Centrum Medycznego i in.;
 • możliwość wsparcia rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej: CV oraz  wypełnioną  zgodę rekrutacyjną  dla  kandydata  z  zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

 

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl
Siedziba Działu Personalnego: ul. Obrońców Bydgoszczy 1, II piętro.