STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU/ BYDGOSZCZ
Numer referencyjny: 93/NANG/BYD/10/2021
Data ważności oferty: 29.11.2021.

Przedszkole Akademickie „Uniwersytet Dziecięcy” WSG poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Miejsce: Bydgoszcz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

  • realizację zajęć z zakresu nauczania języka angielskiego;

Od kandydatów oczekujemy:  

  • ukończonych studiów wyższych kierunkowych/egzamin państwowy/certyfikat (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 12.03.2009r.);
  • przygotowania pedagogicznego;
  • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
  • wysokiej kultury osobistej oraz empatycznego i cierpliwego podejścia do podopiecznych;
  • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
  • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Oferujemy:  

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin; 
  • pracę w przyjaznej atmosferze; 
  • zniżki na ofertę WSG. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej:  CV, list motywacyjny,  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) oraz wypełnioną  zgodę  rekrutacyjną  dla  kandydata  z  zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl.

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

 

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl
Siedziba Działu Personalnego: ul. Obrońców Bydgoszczy 1, II piętro.