STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

LOGOPEDA / INOWROCŁAW
Numer referencyjny: 62/LOG/INO/02/2021
Data ważności oferty: 22.09.2021.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

LOGOPEDA

Miejsce pracy: Inowrocław
Data rozpoczęcia pracy: 01 września 2021r.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • prowadzenie terapii logopedycznej powstałych wad oraz zaburzeń;
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli;
 • prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych wychodzących naprzeciw potrzebom językowym dzieci, pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami;
 • konsultacje z rodzicami.

Od kandydatów oczekujemy:  

 • ukończonych studiów wyższych w zakresie logopedii lub studiów wyższych i studiów pierwszego stopnia lub podyplomowych, w zakresie logopedii;
 • przygotowania pedagogicznego;
 • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
 • wysokiej kultury osobistej oraz empatycznego i cierpliwego podejścia do podopiecznych;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Oferujemy:  

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze  ½ etatu;
 • pracę w przyjaznej atmosferze;
 • zniżki na ofertę WSG dla pracowników i ich rodzin. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej:  CV, list motywacyjny,  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)  oraz wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydata z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl.

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

 

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl
Siedziba Działu Personalnego: ul. Obrońców Bydgoszczy 1, II piętro.