STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

Opiekun w ramach opieki niestacjonarnej
Numer referencyjny: 41/CUS/BYD/07/2020
Data ważności oferty: 28.09.2020.

Centrum Usług Społecznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
OPIEKUN W RAMACH OPIEKI NIESTACJONARNEJ.

Praca będzie świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie Bydgoszczy.

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
 • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pielucho-majtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej; 
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Od kandydatów oczekujemy: 

 • doświadczenie w opiece nad osobami starszymi w wieku senioralnym;
 • posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej; 
 • lub posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbycie minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przed medycznej;
 • poszukujemy osób ciepłych, cierpliwych, empatycznych, dyskretnych, komunikatywnych, posiadających umiejętności łagodzenia konfliktów;
 •  mobilność między środowiskami. 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat na czas określony;
 • elastyczne godziny pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • ciekawą pracę w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego;
 • materiały higieniczno-pielęgnacyjne niezbędne do pracy;
 • bilet sieciowy na terenie miasta Bydgoszczy.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wyłącznie wybranymi kandydatami.

WAŻNE!
Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny i wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydatów z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl