STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Dziennego Pobytu
Numer referencyjny: 40/CUS/BYD/07/2020
Data ważności oferty: 28.09.2020.

Centrum Usług Społecznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOMU DZIENNEGO POBYTU.

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy); 
 • pomoc w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach;
 • wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki;
 • w zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • posiadanie doświadczenia w realizacji usług asystenckich (minimum 2 miesiące doświadczenie w realizacji usług asystenckich potwierdzonych np. zaświadczeniem, kopią umowy cywilno-prawnej / pracy / o stażu / wolontariatu) , w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;
 • bez adekwatnego doświadczenia, osoby, które odbyły minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;
 • wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON;
 • uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych: - podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; - pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat na czas określony;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • ciekawą pracę w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego;
 • materiały higieniczno-pielęgnacyjne niezbędne do pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wyłącznie wybranymi kandydatami.

WAŻNE!
Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny i wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydatów z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl