STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

Kierownik Dziennego Domu Pobytu w Żninie
Numer referencyjny: 15/CUS/2018
Data ważności oferty: 20.12.2018.

Do obowiązków Kierownika  Dziennego Domu Pobytu należeć będzie min.:

 • kierowanie bieżącą działalnością DDP;
 • opracowanie, wdrażanie i monitorowanie procedur, regulaminów, instrukcji i zarządzeń regulujących zasady funkcjonowania DDP;
 • zapewnienie i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług, w tym czuwanie nad: przebiegiem zajęć  terapeutycznych;
 • właściwym zaspokajaniem potrzeb bio-psycho-społecznych beneficjentów DDP;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Domu;
 • odpowiedzialność za powierzone mienie i dbałość o jego właściwe wykorzystanie. 

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 – letni staż pracy
 • praktyczna znajomość przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
 • umiejętności w zakresie organizacji i koordynacji pracy zespołu,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z podmiotami działającymi na polu pomocy społecznej,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • obsługa komputera(edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna),
 • umiejętność pozyskiwania dodatkowych funduszy dla placówki z zewnętrznych źródeł finansowania (dot. trwałości projektu),
 • odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia. 

dodatkowe:

 • sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl lub listownie na adres uczelni: WSG w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: http://www.praca.wsg.byd.pl/id,33/przesylanie-aplikacji-wymogi-formalne

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl