STREFA DLA KANDYDATA

Oferty pracy w WSG

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Dzienny Dom Pobytu w Żninie
Numer referencyjny: 13/CUS/2018
Data ważności oferty: 20.12.2018.

Do obowiązków Asystenta Osoby Niepełnosprawnej należeć będzie min.: 

 • organizowanie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną,
 • organizowanie wsparcia społecznego,
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej,
 • mobilizowanie niepełnosprawnego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,
 • rozwiązywanie problemów osoby niepełnosprawnej
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych,
 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi w celu wsparcia osoby niepełnosprawnej,
 • monitorowanie pracy własnej i zespołu obejmującego opieką i terapią osobę niepełnosprawną,
 • zapewnianie jakości w pracy z niepełnosprawnym, przestrzeganie obowiązujących procedur. 

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie – ukończona Policealna Szkoła Asystentów Osób Niepełnosprawnych;
 • wykształcenie średnie – kwalifikacyjny kurs na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej;
 • 3 letnie  doświadczenie w pracy zawodowej.

dodatkowe:

 • sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV, list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl lub listownie na adres uczelni: WSG w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji - link: http://www.praca.wsg.byd.pl/id,33/przesylanie-aplikacji-wymogi-formalne

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

 

 

Sprawdź, w jakim obszarze i dziedzinie
poszukujemy obecnie pracowników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Dział Personalny: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, tel. (0 52) 567 07 12, e-mail: kadry@byd.pl